Σχετικά με εμάς

Ιστορικό

Η e-Power είναι μία νέα εταιρία που ιδρύθηκε από
διπλωματούχους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία.
Έδρα της εταιρίας είναι ο Βόλος Μαγνησίας.

01

περιγραφη

e-Power εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών

Η e-Power είναι μία τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των
ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών. Η εταιρία στοχεύει σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, εμπορικούς χώρους, ξενοδοχεία και νοσοκομεία της Θεσσαλίας ως δυνητικούς πελάτες ενώ δραστηριοποιείται και στον τομέα των δημοσίων έργων.

Η e-Power στοχεύει να αποτελέσει σύντομα έναν πολύτιμο συνεργάτη για τους πελάτες της, παρέχοντάς τους άμεσα ποιοτική εργασία και εξειδικευμένες λύσεις όταν αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει εισέλθει στην αγορά παρέχοντας υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένες υπηρεσίες εκσφαλμάτωσης εξοπλισμού σε χαμηλό χρόνο απόκρισης. Η υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού της, η εγγύτητα στις εγκαταστάσεις των πελατών και η περιορισμένη τεχνική εμπειρία των ανταγωνιστών στην περιοχή θα επιτρέψουν στην e-Power να ηγηθεί σύντομα στον τομέα αυτό.

Παράλληλα, η εταιρία έχει ξεκινήσει να αναλαμβάνει συντηρήσεις και νέα έργα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη διενέργεια τεχνικών μελετών, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων καθώς και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Η έδρα της εταιρίας είναι στο Βόλο και η εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της αρχικά
στην περιοχή της Θεσσαλίας, στοχεύοντας να γίνει ο προτιμητέος
προμηθευτής ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών σε όλη την Κεντρική και Βόρεια
Ελλάδα.

Οι ιδρυτές της e-Power είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, με πλούσιο βιογραφικό και πολλά χρόνια εμπειρίας στην βαριά βιομηχανία.
Η εταιρία στελεχώνεται επίσης από συμβούλους αλλά και από έμπειρους εργοδηγούς και τεχνίτες. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της e-Power είναι οι υψηλές τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού της. Η e-Power δεν είναι ακόμη μία εταιρία που παρέχει
ηλεκτρoμηχανολογικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Είναι οι συνεργάτες που οι
πελάτες θα σκεφτούν πρώτα όταν θα αντιμετωπίσουν απρόσμενες δυσλειτουργίες του
εξοπλισμού τους ή όταν θα πρέπει να εκτελέσουν συντηρήσεις ή έργα που απαιτούν
τεχνικές γνώσεις, εμπειρία και επιμονή για να εκτελεστούν ποιοτικά και να
ολοκληρωθούν στο σωστό χρόνο. Είναι οι συνεργάτες που θα τους δώσουν υψηλής
ποιότητας τεχνικές λύσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, καθώς αντιλαμβάνονται
πλήρως τι σημαίνει για τον πελάτη η υψηλή αξιοπιστία του εξοπλισμού,
η μείωση του χρόνου μη λειτουργίας του εξοπλισμού (downtime), η αύξηση της
παραγωγικότητας και η μείωση κόστους.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρία δίνει ύψιστη σημασία σε θέματα υγείας & ασφάλειας του προσωπικού της. Στο πλαίσιο αυτό, φροντίζει για την τακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Y&A, ενώ τους παρέχει και όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών όπως: στολές εργασίας, υποδήματα ασφαλείας, κράνη, γυαλιά ασφαλείας, γάντια.

02

αποστολη εταιρειασ

Η αποστολή μας:

Η e-Power είναι μία εταιρία παροχής ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η αποστολή μας είναι να γίνουμε ένας πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους σύγχρονες τεχνικές λύσεις που θα μειώσουν το χρόνο μη λειτουργίας του εξοπλισμού τους και θα αυξήσουν την αξιοπιστία και την παραγωγικότητα του εξοπλισμού τους.

Η εξειδίκευση, η καινοτομία και η υψηλή ποιότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η λειτουργία μας στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, καθώς δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, φροντίζουμε για το περιβάλλον, είμαστε υπεύθυνο μέλος των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και φροντίζουμε και ενεργούμε για τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων μας. 

Η απλότητα, η ευελιξία, η ακεραιότητα και η συνεχής βελτίωση είναι οι αξίες μας, που μας συνοδεύουν σε ό,τι κάνουμε.

Οι πιστοποιήσεις μας:

Όραμα εταιρίας

Η e-Power να είναι ο προτιμητέος προμηθευτής ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα!

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο