Αντικατάσταση Μετασχηματιστή 1700kVA με νέο 2500kVA

Αντικατάσταση Μετασχηματιστή 1700kVA με νέο 2500kVA

Το έργο περιλάμβανε:

  • Απεγκατάσταση παλαιού Μ/Σ
  • Αντικατάσταση ραγών
  • Εγκατάσταση νέου Μ/Σ
  • Τοποθέτηση – σύνδεση καλωδίων

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα!

Πελάτης

UNIPAKHELLAS

Ημερομηνία

Ιαν 2022

Κατηγορία

We are here to support you in the design and implementation of your project.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Skip to content