Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης

Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης

Έργο αντικατάστασης 9 πεδίων ΜΤ σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα της περιοχής, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σε χρονικό διάστημα 5 ημερών!

Βασικές εργασίες:

  • Απεγκατάσταση παλαιών πεδίων
  • Αποσυνδέσεις – «κατέβασμα» υφιστάμενων καλωδίων ΜΤ
  • Τοποθέτηση και συναρμολόγηση 9 νέων πεδίων ΜΤ
  • «Γύρισμα» και σύνδεση υφιστάμενων καλωδίων στα νέα πεδία
  • Τοποθέτηση νέων καλωδίων MT 500mm2 και κατασκευή ακροκιβωτίων
  • Μετρήσεις – Megger test
  • Ηλέκτριση – θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού

Πελάτης

Βιομηχανική Μονάδα

Ημερομηνία

ΙOYN 2022

Κατηγορία

We are here to support you in the design and implementation of your project.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Skip to content