Εγκατάσταση και σύνδεση μετρητών ηλ.ενέργειας

Εγκατάσταση και σύνδεση μετρητών ηλ.ενέργειας

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο τοποθέτησης και σύνδεσης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ABB στο εργοστάσιο της Χαλυβουργίας Ελλάδος στο Βελεστίνο. Οι εργοασίες περιλάμβαναν συνοπτικά:

Εγκατάσταση και σύνδεση μετρητών M4M

Σύνδεση υφιστάμενων CTs στα M4M ETHERNET

Εγκατάσταση και σύνδεση νέων ROGOWSKI COILS

Εγκατάσταση E-hubs

Σύνδεση στα E-hubs των M4M ETHERNET

Σύνδεση στα E-hubs των Μ4Μ ROGOWSKI

Ηλέκτριση συσκευών

Το έργο ολοκληρώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και με επιτυχία χάρη στις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις του προσωπικού μας.

Πελάτης

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Κατηγορία

We are here to support you in the design and implementation of your project.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Skip to content