Αύξηση παραγωγικότητας εργοστασίου ΕΠΑΛΜΕ

Αύξηση παραγωγικότητας εργοστασίου ΕΠΑΛΜΕ

Το έργο περιλάμβανε τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για την τροφοδοσία νέας ηλεκτρολογικής αίθουσας και για τη θέση σε λειτουργία του νέου φούρνου, τον υποστηρικτικό περιφερειακό εξοπλισμό του νέου φούρνου και τον εξοπλισμό του νέου οικοπέδου (υπόστεγα / αποθήκη / φωτισμός) στο εργοστάσιο της ΕΠΑΛΜΕ στα Οινόφυτα.

Οι βασικές ομάδες εργασιών ήταν οι κάτωθι:

 • Μελέτη – υπολογισμός καλωδίων ισχύος τροφοδότησης της νέας ηλεκτρολογικής αίθουσας
 • Εκσκαφή καναλιού για την υπόγεια όδευση των καλωδίων, δημιουργία φρεατίων έλξης και επιθεώρησης καλωδίων, τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων υπόγειας διέλευσης καλωδίων, αποκατάσταση καναλιού
 • Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων ισχύος. Μετρήσεις των νέων καλωδίων με megger. Ακροδέκτες Χ.Τ., συνδέσεις καλωδίων.
 • Μελέτη και κατασκευή θεμελιακής γείωσης της νέας ηλεκτρολογικής αίθουσας
 • Τοποθέτηση πινάκων εντός της νέας ηλεκτρολογικής αίθουσας
 • Τοποθέτηση τοπικών ερμαρίων
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πινάκα διανομής ισχύος περιφερειακών, πίνακα φωτισμού, ερμαρίων πριζών
 • Προμήθεια και τοποθέτηση σχάρας καλωδίων
 • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led τύπου καμπάνας, οροφής, προβολέων
 • Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων, βάσει λίστας καλωδίων
 • Δοκιμές (megger test στους ζυγούς του νέου πίνακα, δοκιμές σημάτων, δοκιμές ορθής λειτουργίας νέου εξοπλισμού)

Πελάτης

ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΠΑΛΜΕ)

Ημερομηνία

ΜΑΡ 2021 – ΣΕΠ 2021

Κατηγορία

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο