Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέας μονάδας επεξεργασίας αερίων (φίλτρων) φούρνου

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέας μονάδας επεξεργασίας αερίων (φίλτρων) φούρνου

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο ηλεκτρολογικών εργασιών για την ανέγερση νέας εγκατάστασης φίλτρων για την επεξεργασία αερίων του Φούρνου Ανόδων στο εργοστάσιο Αλμουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά:

  • Τοποθέτηση πινάκων (πίνακες φωτισμού, UPS, PLC, ερμάρια διασύνδεσης)
  • Τοποθέτηση rack, servers και καλωδιώσεις δικτύου
  • Τοποθέτηση σχαρών καλωδίων
  • Τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών σωμάτων
  • Τοποθέτηση και σύνδεση οργάνων διεργασίας
  • Τοποθέτηση και σύνδεση VCS (Visible Cut off Switch) στους κινητήρες
  • Τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων ισχύος, αυτοματισμού και αγωγών γείωσης, βάσει λίστας καλωδίων
  • Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε ερμάρια και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, σήμανση καλωδίων
  • Δοκιμές (megger, δοκιμές φοράς κινητήρων, δοκιμές σημάτων, δοκιμές ορθής λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων)

Οι τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού μας, η εμπειρία σε αντίστοιχα έργα καθώς και η σωστή οργάνωση και προγραμματισμός εργασιών ήταν βασικοί πυλώνες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ενώ όπως σε κάθε έργο μας, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, είχαμε ως βασικό γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων και την κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Πελάτης

MYTILINEOS – Αλουμίνιον της Ελλάδος

Ημερομηνία

ΟΚΤ 2020 – ΦΕΒ 2021

Κατηγορία

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο