Τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία φίλτρου Μέσης Τάσης 25MVar

Τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία φίλτρου Μέσης Τάσης 25MVar

Ένα ακόμα έργο της εταιρίας μας ολοκληρώνεται! Αυτή τη φορά πρόκειται για έργο τοποθέτησης φίλτρου Μ.Τ. 25MVar σε μεγάλη βιομηχανία της περιοχής. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά:

  • Τοποθέτηση 3 πινάκων ισχύος (θυρίστορ) – 5 βήματα των 5MVar
  • Τοποθέτηση πίνακα control και πίνακα interface
  • Τοποθέτηση και σύνδεση μονάδας ψύξης (cooling unit)
  • Καλωδιώσεις ισχύος και αυτοματισμού, εγκατάσταση, τερματισμοί και συνδέσεις οπτικών ινών

Πελάτης

Βιομηχανική Μονάδα

Ημερομηνία

ΦΕΒ-ΜΑΡ 2021

Κατηγορία

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο