Τοποθέτηση και σύνδεση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA και αυτομετασχηματιστή 20MVΑ

Τοποθέτηση και σύνδεση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA και αυτομετασχηματιστή 20MVΑ

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο τοποθέτησης και σύνδεσης ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά: 

  • Μοντάρισμα και εγκατάσταση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA, εγκατάσταση και σύνδεση των ψυκτικών διατάξεων, του δοχείου διαστολής και του λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συμπλήρωση μονωτικού ελαίου, συσφίξεις, σύνδεση των νέων καλωδίων τροφοδοσίας στο δίκτυο μέσης τάσης και σύνδεση με συγκόλληση αλουμινίου, σύνδεση των καλωδίων σημάτων, αποξήλωση των παλαιών καλωδίων, έλεγχο των διόδων και των ψυκτρών, έλεγχο και επισκευή (upgrade) του πίνακα ελέγχου του μετασχηματιστή.
  • Εγκατάσταση και σύνδεση του ανακατασκευασμένου αυτομετασχηματιστή 20MVA και σύνδεση των καλωδίων ισχύος.

Με προσεκτικό σχεδιασμό του έργου, σωστή οργάνωση της εργασίας, χρήση έμπειρου προσωπικού και κατάλληλου εξοπλισμού, καταφέραμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, πάντα έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων και την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Πελάτης

MYTILINEOS – Αλουμίνιον της Ελλάδος

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο