Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης

Έργο αντικατάστασης 9 πεδίων ΜΤ σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα της περιοχής, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σε χρονικό διάστημα 5 ημερών! Βασικές εργασίες: Απεγκατάσταση παλαιών πεδίων Αποσυνδέσεις – «κατέβασμα» υφιστάμενων καλωδίων ΜΤ Τοποθέτηση και συναρμολόγηση 9 νέων πεδίων ΜΤ «Γύρισμα» και σύνδεση υφιστάμενων καλωδίων στα νέα πεδία Τοποθέτηση νέων καλωδίων MT 500mm2 και κατασκευή ακροκιβωτίων Μετρήσεις […]

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς  έργο ηλεκτρολογικών εργασιών για την τροφοδότηση νέου εξοπλισμού σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα της περιοχής Βασικές εργασίες: Εκσκαφή καναλιού Τοποθέτηση καλωδίων Χαμηλής Τάσης 300mm2 συνολικού μήκους 1000m – Μετρήσεις καλωδίων με megger – Συνδέσεις Αποκατάσταση καναλιού Αντικατάσταση μετασχηματιστή Τοποθέτηση καλωδίων Μέσης Τάσης – Ακροκιβώτια – Μετρήσεις καλωδίων με megger – Συνδέσεις Ηλέκτριση Μετασχηματιστή – […]

Αντικατάσταση Μετασχηματιστή 1700kVA με νέο 2500kVA

Το έργο περιλάμβανε: Απεγκατάσταση παλαιού Μ/Σ Αντικατάσταση ραγών Εγκατάσταση νέου Μ/Σ Τοποθέτηση – σύνδεση καλωδίων Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα!

Ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανέγερση νέας δεξαμενής σόδας (BAC6)

Το έργο περιλάμβανε τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανέγερση νέας δεξαμενής σόδας στο εργοστάσιο Αλουμίνιον  της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι βασικές ομάδες εργασιών ήταν οι κάτωθι: Κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση πινάκων, βάσει σχεδίων (κυκλώματα Μ/Σ, κινητήρων αντλιών, σερβομοτέρ βανών, κύκλωμα μετρήσεων, PLC, UPS, διανομή φωτισμού ) Κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση VCS (Visible Cut off […]

Αύξηση παραγωγικότητας εργοστασίου ΕΠΑΛΜΕ

Το έργο περιλάμβανε τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για την τροφοδοσία νέας ηλεκτρολογικής αίθουσας και για τη θέση σε λειτουργία του νέου φούρνου, τον υποστηρικτικό περιφερειακό εξοπλισμό του νέου φούρνου και τον εξοπλισμό του νέου οικοπέδου (υπόστεγα / αποθήκη / φωτισμός) στο εργοστάσιο της ΕΠΑΛΜΕ στα Οινόφυτα. Οι βασικές ομάδες εργασιών ήταν οι κάτωθι: Μελέτη – […]

Τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία φίλτρου Μέσης Τάσης 25MVar

Ένα ακόμα έργο της εταιρίας μας ολοκληρώνεται! Αυτή τη φορά πρόκειται για έργο τοποθέτησης φίλτρου Μ.Τ. 25MVar σε μεγάλη βιομηχανία της περιοχής. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά: Τοποθέτηση 3 πινάκων ισχύος (θυρίστορ) – 5 βήματα των 5MVar Τοποθέτηση πίνακα control και πίνακα interface Τοποθέτηση και σύνδεση μονάδας ψύξης (cooling unit) Καλωδιώσεις ισχύος και αυτοματισμού, εγκατάσταση, τερματισμοί […]

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέας μονάδας επεξεργασίας αερίων (φίλτρων) φούρνου

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο ηλεκτρολογικών εργασιών για την ανέγερση νέας εγκατάστασης φίλτρων για την επεξεργασία αερίων του Φούρνου Ανόδων στο εργοστάσιο Αλμουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά: Τοποθέτηση πινάκων (πίνακες φωτισμού, UPS, PLC, ερμάρια διασύνδεσης) Τοποθέτηση rack, servers και καλωδιώσεις δικτύου Τοποθέτηση σχαρών καλωδίων Τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών σωμάτων Τοποθέτηση και σύνδεση οργάνων […]

Εγκατάσταση και σύνδεση μετρητών ηλ.ενέργειας

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο τοποθέτησης και σύνδεσης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ABB σε εργοστάσιο της περιοχής. Οι εργοασίες περιλάμβαναν συνοπτικά: Εγκατάσταση και σύνδεση μετρητών M4M Σύνδεση υφιστάμενων CTs στα M4M ETHERNET Εγκατάσταση και σύνδεση νέων ROGOWSKI COILS Εγκατάσταση E-hubs Σύνδεση στα E-hubs των M4M ETHERNET Σύνδεση στα E-hubs των Μ4Μ ROGOWSKI Ηλέκτριση συσκευών Το έργο […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο