Τοποθέτηση και σύνδεση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA και αυτομετασχηματιστή 20MVΑ

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο τοποθέτησης και σύνδεσης ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά:  Μοντάρισμα και εγκατάσταση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA, εγκατάσταση και σύνδεση των ψυκτικών διατάξεων, του δοχείου διαστολής και του λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συμπλήρωση μονωτικού ελαίου, συσφίξεις, σύνδεση των νέων καλωδίων τροφοδοσίας στο δίκτυο μέσης τάσης και σύνδεση με […]

Eπισκευή και συντήρηση υποσταθμών της εταιρίας “ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ”

Συντήρηση (καθαρισμοί, έλεγχοι επαφών, έλεγχοι καλής λειτουργίας) σε Α/Δ εισόδου ΔΕΗ 20 kV στον τοπικό υποσταθμό της εγκατάστασης. Επισκευή γειωτή πεδίου μέσης τάσης.Έγιναν καθαρισμοί και συσφίξεις ακροκιβωτίων. Έγιναν καθαρισμοί και συσφίξεις στα πεδία μέσης τάσης των αποζευκτών των 2 μετασχηματιστών καθώς και έλεγχος ορθής λειτουργίας αποζευκτών και γειωτών. Χειρισμοί στη μέση τάση και εκπαίδευση του προσωπικού […]

Aντικατάσταση DC leg μετασχηματιστή 80MVA

Η εταιρία μας εκτέλεσε με επιτυχία και σε μικρό χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εργασίες με αποτέλεσμα  την γρήγορη έναρξη  λειτουργίας του  εργοστασίο   και την   ελαχιστοποίηση του downtime. Με προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμένες ενέργειες η κατάφερε για μια ακόμα φορά να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχείρησης, πάντα έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων […]

Επισκευή φίλτρου αρμονικών μέσης τάσης

Η εταιρία μας εκτέλεσε με επιτυχία και σε μικρό χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εργασίες επισκευής του φίλτρου αρμονικών με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του downtime για την επιχείρηση. Με προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμένες ενέργειες η ομάδα κατάφερε για μια ακόμα φορά να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχείρησης, πάντα έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο