Τα πρόσφατα έργα μας

Συντήρηση υποσταθμών

Τοποθέτηση και σύνδεση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA και αυτομετασχηματιστή 20MVΑ

Ολοκληρώσαμε επιτυχώς έργο τοποθέτησης και σύνδεσης ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά:  Μοντάρισμα και εγκατάσταση ανακατασκευασμένου μετασχηματιστή 20MVA,

Read More »
Καλωδιώσεις

Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού

Αναλάβαμε με χαρά και ολοκληρώσαμε με επιτυχία την υπηρεσία τοποθέτησης εορταστικού φωτισμού του Δήμου Βόλου, συμβάλλοντας κι εμείς ώστε ο Βόλος να λάμπει στην περίοδο

Read More »
Συντήρηση υποσταθμών

Eπισκευή και συντήρηση υποσταθμών της εταιρίας “ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ”

Συντήρηση (καθαρισμοί, έλεγχοι επαφών, έλεγχοι καλής λειτουργίας) σε Α/Δ εισόδου ΔΕΗ 20 kV στον τοπικό υποσταθμό της εγκατάστασης. Επισκευή γειωτή πεδίου μέσης τάσης.Έγιναν καθαρισμοί και συσφίξεις

Read More »
Καλωδιώσεις

Εγκατάσταση μετατροπέα drive ABB 630 KVA

Αναλάβαμε και επιτυχώς ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση νέου μετατροπέα συχνότητας του οίκου ΑΒΒ ισχύος 630 KVA για οδήγηση κινητήρα χαμηλής τάσης αντίστοιχης ισχύος. Η εγκατάσταση περιλάμβανε τη μεταφορά

Read More »
Συντήρηση υποσταθμών

Aντικατάσταση DC leg μετασχηματιστή 80MVA

Η εταιρία μας εκτέλεσε με επιτυχία και σε μικρό χρονικό διάστημα τις απαραίτητες εργασίες με αποτέλεσμα  την γρήγορη έναρξη  λειτουργίας του  εργοστασίο   και την   ελαχιστοποίηση

Read More »

Categories

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Skip to content