Αποκατάσταση υπόγειας παροχής ρεύματος κτιρίου χωροταξίας

Αποκατάσταση υπόγειας παροχής ρεύματος κτιρίου χωροταξίας

Η εταιρία μας ολοκλήρωσε σε μικρό χρονικό διάστημα με επιτυχία δημόσιο έργο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι εργασίες περιλάμβαναν συνοπτικά: Εκσκαφή χάνδακος μήκους 154m – Κατασκευή φρεατίων έλξης και επιθεώρησης καλωδίων – Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων προστασίας υπόγειας διέλευσης καλωδίων – Τοποθέτηση νέου καλωδίου τύπου ΝΥΥ 1×120 συνολικού μήκους 1638m – Αποκατάσταση βλάβης σε υπάρχοντα καλώδια γειώσεως και ουδετέρου – Αποκατάσταση χάνδακος – Μετρήσεις με megger – Συνδέσεις – Θέση σε λειτουργία

Η τοποθέτηση των νέων καλωδίων έγινε με κατάλληλο εξοπλισμό όπως ράουλα κύλισης και ηλεκτρικό βίντσι.

Με προσεκτικό σχεδιασμό του έργου, χρήση έμπειρου προσωπικού και κατάλληλου εξοπλισμού, καταφέραμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, πάντα έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων και την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Για το έργο έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Πελάτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Κατηγορία

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο