Ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανέγερση νέας δεξαμενής σόδας (BAC6)

Ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανέγερση νέας δεξαμενής σόδας (BAC6)

Το έργο περιλάμβανε τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανέγερση νέας δεξαμενής σόδας στο εργοστάσιο Αλουμίνιον  της Ελλάδος της MYTILINEOS. Οι βασικές ομάδες εργασιών ήταν οι κάτωθι:

  • Κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση πινάκων, βάσει σχεδίων (κυκλώματα Μ/Σ, κινητήρων αντλιών, σερβομοτέρ βανών, κύκλωμα μετρήσεων, PLC, UPS, διανομή φωτισμού )
  • Κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση VCS (Visible Cut off Switch) στους κινητήρες
  • Δημιουργία οδεύσεων για τα καλώδια (τοποθέτηση σχαρών καλωδίων, μεταλλικών σωλήνων γαλβανιζέ κλπ)
  • Τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων ισχύος, αυτοματισμού και χαλκού γειώσεως, βάσει λίστας καλωδίων
  • Συνδέσεις κινητήρων, σερβομοτέρ
  • Τοποθέτηση και σύνδεση οργάνων διεργασίας (σύστημα ανίχνευσης στάθμης, θερμοστοιχεία PT100, αναλογικές στάθμες κ.α.)
  • Τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών σωμάτων. Κατασκευή κυκλώματος φωτισμού
  • Τοποθέτηση και σύνδεση κομβίου αναγγελίας ατυχήματος
  • Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε ερμάρια και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, σήμανση καλωδίων
  • Δοκιμές (δοκιμές φοράς κινητήρων, δοκιμές σημάτων, δοκιμές ορθής λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων)

Πελάτης

MYTILINEOS – Αλουμίνιον της Ελλάδος

Ημερομηνία

ΜΑΙ 2021 – ΝΟΕ 2021

Κατηγορία

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο